Allereerst, wat is eenstukjerust.nl?

 EenStukjeRust.nl is een informatieve, financiële blog, die lezers inspireert, informeert en motiveert om na te denken over alternatieve financiële toekomstplannen. Wat zijn de mogelijkheden en welke externe invloeden geven daar richting aan? Is er een ideaal financieel pad dat wij dienen te bewandelen? Of kunnen en mogen wij ons eigen paadje maken? U leest het in de berichten op deze site.

Rust is een ontastbaar gevoel dat we allemaal nastreven. Hoe ouder we worden, hoe meer we verlangen naar rust. Hoe harder we zoeken naar rust, hoe minder we ‘t hebben. Zo ook financiële rust.

Door onze horizon te verbreden kijken we naar wat werkt, naar kansen en mogelijkheden. Dat geeft u en ons Een Stukje Rust.

Wie zijn wij?

Een partij die u graag wilt helpen bij het vormen van een andere visie over hoe u een financieel onafhankelijke toekomst kunt bewerkstellingen. Een toekomst waar u niet uitsluitend afhankelijk bent van de overheid, banken, pensioenfondsen of verzekeraars.

Wekelijks publiceren wij een artikel hierover op deze site.