In deze rubriek leest u al het nieuws in pensioenland! Naast de AOW-uitkering bent u
wellicht afhankelijk van een (aanvullende) pensioenuitkering. Berichten over dalende
dekkingsgraden en indexaties die uitblijven volgen elkaar in een rap tempo op. De
pensioentaal kent een aantal lastige begrippen.

In de artikelen in deze rubriek leggen wij u deze graag uit.