Bent u één van de vele Nederlanders die zoekt naar een alternatief voor het aloude sparen? U staat niet alleen. Sparen levert namelijk nu echt niets meer op! Massaal zoeken spaarders naar andere mogelijkheden. NU is het meer dan ooit de tijd om na te denken over een alternatief voor sparen. Want de spaarrente is wederom gedaald en de inflatie is gestegen naar een niveau zoals het vroeger was, 1,8%. Door de historisch lage rentes lopen spaarders op jaarbasis ruim € 4 miljard mis. In dit bericht leggen wij uit hoe dit kan en wat de gevolgen van een verdere daling van de spaarrente en een verdere stijging van het inflatiepercentage zullen zijn.

Wat betekent inflatie ook alweer? Een duidelijke en begrijpelijke uitleg van het begrip inflatie vindt u hier. De afgelopen jaren is de inflatie flink gestegen. In mei 2016 bedroeg het inflatiepercentage 0,0%. Na een aantal kleine stijgingen en dalingen is het inflatiepercentage vanaf de maand september 2016 uitsluitend gestegen. Het percentage steeg van 0,10% in vijf maanden tijd tot het huidige percentage van 1,8%.

Verhoging van de spaarrente?

De gemiddelde spaarrente bedraagt per 16 maart 2017 slechts 0,40%. Een aantal weken terug verhoogde de ASR Bank haar vergoeding op het spaargeld naar 0,6%. Een verlaging van de spaarrente betekent doorgaans dat concurrerende banken ook hun spaarrentes verlagen. ASR Bank verhoogde haar spaarrente om meer competitief te kunnen zijn in de markt. Met de renteverhoging hoopt de bank nieuwe klanten te werven.

Zoals gebruikelijk, bij een verlaging van de vergoeding op het spaargeld, is het een kwestie van tijd voordat andere banken ook hun spaarrentepercentage gaan verlagen. Doorgaans duurt dit maximaal 2 weken. Bij de verhoging van de spaarrente bleef de reactie van andere banken, om hun spaarrentepercentage te verhogen, uit. Sterker nog, de eerste reactie van de ABN Amro betrof een mededeling dat zij de vergoeding op het spaargeld gaan verlagen. We zijn benieuwd hoelang het gaat duren voordat andere banken hun spaarrentepercentage gaan aanpassen, lees verlagen.

Verlies door lage spaarrente

Het inflatiepercentage bedraagt 1,8% en de gemiddelde spaarrente bedraagt 0,40%. Het totaalbedrag aan spaartegoed in Nederland bedraagt ongeveer € 340 miljard. Jaarlijks levert dit spaargeld maximaal € 1,3 miljard aan rente op. Met een inflatiepercentage van 1,8% wordt het totaalbedrag aan spaargeld jaarlijks € 6,1 miljard minder waard. Het verschil tussen die € 6,1 miljard en de € 1,3 miljard is € 4,8 miljard. Ieder jaar kost het hebben van spaargeld ons dus in totaal € 4,8 miljard. En dan houden we nog geen rekening met de eventuele verdere verlaging van de spaarrente, een eventuele stijging van het inflatiepercentage en de belastingheffing in box 3. Spaarders met een spaarvermogen van boven de € 25.000,- dienen immers vermogensrendementsheffing te betalen in box 3. Deze cijfers zijn gebaseerd op feiten.

Wij achten de kans groot dat het verschil tussen het bedrag van de inflatie en het bedrag dat het spaartegoed aan spaarrente oplevert nog groter zal worden. Met andere woorden, spaarders zullen nog meer geld kwijtraken.

Het spaarvarken wordt niet gespaard

Een aantal decennia terug was sparen je-van-het. In de jaren ’80 bedroeg het gemiddelde spaarrentepercentage ongeveer 10%. In de tien jaren die volgden kende het percentage aardig wat dalingen en stijgingen. Begin de negentiger jaren bedroeg het percentage 8%. Een paar uitzonderingen daargelaten kende het percentage uitsluitend dalingen, om na 2010 steeds meer richting de 0%-grens te gaan. Met het gemiddelde huidige percentage is de 0,0% al aardig in zicht. Steeds meer mensen trekken de conclusie dat sparen niet meer loont. Zij gaan zoeken naar dingen die wel werken. Alternatieven voor hun spaargeld. Alternatieven voor hun financiële toekomst.

Andere mogelijkheden

In het begin van dit artikel gaven wij het al aan: bent u zoekende naar iets anders voor uw spaargeld? U bent niet de enige. De afgelopen jaren zijn mensen massaal gaan zoeken naar een, voor hun, passende oplossing. Iedere maand nemen steeds meer mensen (deels) afscheid van hun spaarrekening. Zij gaan zoeken naar wat werkt en naar wat de mogelijkheden zijn. Over hoeveel mensen hebben we het hier? Volgens diverse nieuwsbronnen zijn er, alleen al in 2016, 100.000 huishoudens bij de groep van beleggers gekomen. In totaal hebben we in Nederland ongeveer 1,2 miljoen huishoudens die (deels) beleggen. En dat zijn echt niet allemaal Warren Buffets, of andere beurs- of beleggingsexperts. Beleggen kan namelijk zonder uitgebreide kennis over de beurs. Beleggen kan daarnaast met een redelijk klein bedrag. In ons bericht van twee weken terug gaven wij u overzichtelijk de “snelle” beleggingsmogelijkheden aan. Let wel op! Voor deze beleggingsproducten werd een reclameverbod afgekondigd. U kunt het bericht hier nog eens teruglezen. Daarnaast kunt u over een aantal andere alternatieven lezen in dit bericht.

Bezint voor u begint

Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen. Het is namelijk wel een beslissing met betrekking tot uw spaargeld. Verdiep u eens in de kansen en de mogelijkheden die u geboden worden. In dit bericht geven wij u een aantal tips waarmee wij u helpen bij het maken van de keuze om te gaan beginnen met beleggen.

De cijfers in dit bericht zijn geen cijfers die wij uit de lucht hebben gegrepen. Deze zijn puur gebaseerd op feiten. Neemt u de gok of wilt u liever veilig blijven “sparen”? Als u ervoor kiest om te blijven sparen dan loopt u wel het risico dat de spaarrentepercentages nog verder dalen. In dit bericht heeft u kunnen lezen wat de consequenties zijn van het lage spaarrentepercentage en het “hoge” inflatiepercentage.

In ons volgende bericht kunt u lezen over de komende lente. En dan niet over vlinders en bloemetjes maar over de uitkering van dividend aan een groot aantal aandeelhouders. In totaal wordt er ongeveer  € 28,8 miljard uitgekeerd aan dividend. Een flink bedrag. De beleggingsmarkt bloeit en biedt vele groeikansen.

Tot de volgende keer!

 

(Update: 23-03-2017) 

Per 3 april 2017 verlaagt Triodos Bank, als eerste bank in Nederland, voor haar particuliere rekeninghouders de spaarrente naar 0,0%. Heeft u een internetspaarrekening bij de Triodos Bank? Dan ontvangt u vanaf 3 april 2017 geen rente meer over uw spaargeld. Wat betekent dit? Met het huidige inflatiepercentage van 1,8% wordt uw spaarsaldo per € 1.000,- jaarlijks € 18,- minder waard.