Hoe gaat de komende coalitie eruit zien? Nog krap een week en dan staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Welke partij wordt de grootste straks en welke partijen vormen de coalitie? Er zijn zo gigantisch veel sites waar het verloop van het stemgedrag wordt voorspeld. Bent u nog een zwevende keizer? Geen probleem. Er zijn, meer dan ooit, sites die u graag willen transformeren tot een vastberaden stemmer. Zoals gebruikelijk hebben de politieke partijen elk zo hun standpunten en ideeën. De ene partij zal zorgen voor een grotere economische groei en de andere heeft tot doelstelling om bijvoorbeeld het werkloosheidspercentage verder terug te dringen.

Twee weken terug hebben wij een bericht geplaatst waarin u kunt lezen over de verschillende plannen die een groot aantal politieke partijen nastreven. U kunt hier het bericht nog eens rustig teruglezen.

Peilingen

Volgens de laatste peilingen (bron: eenvandaag) deelt de VVD samen met de PVV de eerste plek. Beide partijen staan op basis van deze peilingen ieder op 24 zetels. Gevolgd door het CDA. Het Christen-Democratisch Appèl staat op 20 zetels.

Volgens de laatste peilingen is de verwachte totale zetelverdeling als volgt:

peilingen_2017_aangepast

De VVD, PVV, CDA, GroenLinks, VoorNederland en de Piratenpartij groeiden in het aantal zetels. De SP, D66, SGP, PvdD, DENK en het Forum voor Democratie moesten één of meerdere zetels inleveren. De PvdA en de ChristenUnie bleven gelijk.

Meer- of minderheidskabinet

De laatste tijd is er veel gaande geweest over het vormen van coalities. De PVV van Geert Wilders wordt het meest uitgesloten als coalitiepartner, zo ook door de VVD. Om tot een meerderheidskabinet te komen (ten minste 76 zetels) is er slechts 1 coalitie mogelijk die bestaat uit 4 partijen. Dat is de coalitie VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Alle andere coalities die mogelijk zijn dienen uit ten minste 5 politieke partijen te bestaan. Het wordt dus flink puzzelen om een coalitie te vormen. De meningen over diverse standpunten liggen ver uit elkaar. Uit hoe meer partijen de coalitie bestaat hoe minder werkbaar deze is. Hoe meer partijen de coalitie vormen hoe meer compromissen er namelijk gesloten dienen te worden.

Maar wat is de beste oplossing? Sommige mensen beweren dat Nederland een minderheidskabinet moet gaan voeren. Een minderheidskabinet wordt gevormd door een groep politieke partijen, die samen geen meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Het probleem van een minderheidskabinet wordt gevormd door de oppositie die gezamenlijk meer zetels heeft. De oppositie kan dus makkelijk voorstellen van het kabinet blokkeren. Per onderwerp en aangedragen punt dient het kabinet een meerderheid in de kamer zien te krijgen. Landen in Europa die een minderheidskabinet hebben zijn bijvoorbeeld Denemarken, Zweden, Noorwegen en Spanje.

In het verleden heeft Nederland ook wel eens gewerkt met een minderheidskabinet. Zo werkte Nederland onder andere in 1973 met een minderheidskabinet. Het laatste minderheidskabinet werd gevormd in 2010. Toen vormden de VVD en het CDA een minderheidskabinet. Samen hadden deze twee partijen 52 zetels. Ze kozen er uiteindelijk voor om met gedoogsteun van de PVV te gaan reageren. Bij gedoogsteun levert een politieke partij die in de oppositie zit steun aan de coalitie. Met gedoogsteun van de PVV kwam het kabinet uit 76 zetels. Na een zwaar meningsverschil binnen de PVV stapte Hero Brinkman uit de PVV-fractie en bracht zo het kabinet in gevaar. Met zijn vertrek kwam het kabinet uit op 75 zetels. Hero Brinkman gaf aan verder te willen in een eenmansfractie.

Er volgde een aantal overleggen over de begroting van 2013. De VVD en de PVV kwamen niet uit de onderhandelingen. Na 7 weken overleg te hebben gehad trok de PVV zijn gedoogsteun aan het kabinet in. Gevolg, het kabinet kwam ten val. Eind april 2012 bood Mark Rutte zijn ontslag aan bij Koningin Beatrix. In september 2012 kwamen er nieuwe verkiezingen. Naar aanleiding van deze nieuwe verkiezingen kwamen de VVD en de PvdA samen op 79 zetels, respectievelijk 41 en 38 zetels. Zij vormden ook de coalitie.

Groeiende economie en welvaart

Alle plannen en programmapunten leiden onder andere tot meer economische groei, welvaart en het terugdringen van het begrotingssaldo. Politieke partijen zijn het er ook over eens dat het aantal werklozen in Nederland verder naar beneden moet. De afgelopen jaren is dit aantal al (flink) gedaald. In 2014 waren er in Nederland 699.000 werklozen. In 2015 was dit aantal gedaald naar 614.000. Weer een jaar later was dit aantal gedaald naar 538.000. Het gaat dus de goede kant op. Gemiddeld is het aantal werklozen in Nederland in de eerste maanden van 2017 gedaald met 9.000 per maand. Dat zijn prima cijfers maar er is altijd ruimte voor verbetering, lees verdere verlaging.

Nieuwe ronden nieuwe kansen

Alle peilingen wijzen erop dat het behalen van een meerderheid in de Tweede Kamer niet haalbaar is voor de partijen die nu het kabinet vormen. De VVD en de PvdA komen samen uit op een mager aantal zetels van 36, 24 plus 12. Over een klein weekje weten we hoe de verkiezingen zijn verlopen. Welke partijen groeien in het aantal zetels en welke partijen zien hun aantal zetels krimpen? Welke partijen staan, eind maart/begin april, met onze Koning op het bordes? Welke partijen de coalitie ook vormen, elke partij heeft het terugdringen van het aantal werklozen in Nederland op haar lijstje staan.

Feit blijft dat hoe meer mensen werken, hoe meer mensen er financieel op vooruitgaan. En dat heeft weer tot gevolg dat steeds meer mensen maandelijks geld overhouden voor die ene uitgave, die al lang geleden gepland is. Er financieel op vooruitgaan betekent vaak ook dat meer mensen geld overhouden om die uitgestelde investering te doen. Sparen kost u immers geld. Het nieuwe inflatiepercentage is namelijk gesteld op 1,7%. Bij een gemiddelde spaarrente van 0,35% loopt u dus flink wat geld mis. Volgende week vertellen wij u daar meer over.

 

Tot volgende week!