Nog een paar weken en dan mogen we allemaal naar de stembus. Op woensdag 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Weet u al naar welke partij uw stem gaat? In dit bericht leest u alles over de voorgenomen ideeën en de financiële programmapunten van een groot aantal partijen. Welke partijen staan bijvoorbeeld voor een belastingverlaging of willen gaan zorgen voor economische groei? Welke partijen willen het werkloosheidspercentage nog verder terugdringen? Na het lezen van dit bericht kunt u hier antwoord op geven.

In ons bericht van een tijdje terug kunt u lezen over hoe, volgens diverse politieke partijen, het pensioenstelsel eruit moet gaan zien. Op internet wemelt het van de stemmingswijzer-sites. Desondanks weten nog steeds een hoop mensen niet op wie ze gaan stemmen. Welke partij is immers het beste voor u maar ook voor de generaties na ons? Dat is een vraag die veel mensen zichzelf stellen. Wij gaan niet aangeven waar onze politieke voorkeur naar uit zou gaan. Wat wij wel kunnen doen is overzichtelijk aangeven hoe bepaalde politieke partijen hun programma hebben opgesteld.

Hoofdpunten per partij

VVD

De VVD wilt allereerst de overheidsuitgaven verlagen met € 4,3 miljard. Daarnaast willen zij een belastingverlaging voor gezinnen, € 14,7 miljard, maar een belastingverhoging voor bedrijven, € 2,7 miljard. De lasten op vermogen en winst komen € 2,4 miljard hoger te liggen. Het EMU-saldo (het tekort of overschot van de overheid) wil de VVD verminderen met € 7,7 miljard. Daarnaast willen zij de uitgaven voor Defensie verhogen met € 1 miljard. Verder willen ze de uitgaven in de zorg grotendeels gelijk houden (€ 76 miljard). Het percentage voor de structurele werkgelegenheid groeit met 3,5%.

PvdA

De Partij van de Arbeid is voornemens om de overheidsuitgaven te verhogen met € 22,2 miljard. Daarnaast wil de PvdA de belastingen verhogen met € 10 miljard (€ 7,9 miljard lastenverlichting voor gezinnen en € 17,4 miljard extra lasten voor bedrijven). Belasting op vermogen en winst gaat met € 5,3 miljard omhoog. Het belastingtarief voor inkomens vanaf € 150.000,- wil de PvdA verhogen. Ook willen zij een extra belastingtarief van 60% voor deze groep. De vennootschapsbelasting gaat omhoog met 2% als het aan de PvdA ligt. Het EMU-saldo wordt verslechterd met € 12,8 miljard. Als het aan de partij ligt stijgen de uitgaven voor de zorg met € 3,2 miljard. De uitgaven voor defensie wilt zij verhogen met € 400 miljoen. Per saldo zal de structurele werkgelegenheid nauwelijks groeien (0,1%), maar er komen wel rond de 100.000 ‘publieke banen’ bij.

SP

De Sociale Partij verhoogt de overheidsuitgaven met € 15,7 miljard. De belastingen wil de partij verhogen met € 5,6 miljard (de belasting voor gezinnen gaat omlaag met € 7,6 miljard en de belasting voor bedrijven gaat omhoog met € 12,6 miljard). De partij introduceert een extra hoog tarief van 65% voor inkomens vanaf € 150.000, maar ook het bestaande hoge tarief van 52% gaat naar 55%. Defensie-uitgaven gaan bij de SP met € 1 miljard omlaag en de zorgkosten stijgen met € 11 miljard. Het EMU-saldo neemt toe met € 11,8 miljard. De structurele werkgelegenheid daalt met 4,6%, waarvan de helft door verlaging AOW-leeftijd.

CDA

Het Christen-Democratisch Appèl verhoogt de overheidsuitgaven met € 3,9 miljard. De belastingen worden verlaagd met € 6,5 miljard (€ 5,7 miljard belastingverlaging voor gezinnen en € 0,8 miljard belastingverlaging voor bedrijven). De partij wilt de uitgaven voor defensie verhogen met € 2,1 miljard. De zorgkosten blijven vrijwel stabiel met een € 0,5 miljard. Het EMU-saldo stijgt met € 10,4 miljard. De structurele werkgelegenheid daalt met 0,3%. Alleenverdieners gaan er in koopkracht bij het CDA iets meer op vooruit dan tweeverdieners (0,9% versus 0,7%).

D66

De D66 wil de overheidsuitgaven verhogen met € 5,4 miljard. Daarnaast wilt zij de belastingen verlagen met € 3,4 miljard (de belastingen voor gezinnen dalen met € 7,4 miljard, voor bedrijven stijgen de belastingen met € 3,8 miljard). Lasten op winst en vermogen worden verzwaard met € 4,1 miljard. Uitgaven voor defensie gaan met € 500 miljoen omhoog. Onderwijs krijgt er € 3,8 miljard bij. De uitgaven aan de zorg worden verlaagd met € 600 miljoen. Het EMU-saldo verslechtert met € 9,2 miljard. Tweeverdieners krijgen er twee keer zoveel bij als alleenverdieners (+0,8% en 0,4%). D66 stimuleert de banengroei met 0,7%.

ChristenUnie

De ChristenUnie verhoogt de overheidsuitgaven met € 600 miljoen en vermindert de belastingen met € 3,8 miljard. Gezinnen betalen € 5,6 miljard minder belasting, bedrijven betalen € 1,2 miljard meer belasting. De lasten op vermogen en winst gaan met € 2,3 miljard omhoog. De uitgaven voor defensie stijgen met € 2 miljard. De zorgkosten blijven gelijk. Het EMU-saldo verslechtert met € 4,8 miljard. Tweeverdieners krijgen 1% meer koopkracht, alleenverdieners 1,3%. De ChristenUnie laat de structurele werkgelegenheid dalen met 0,2%.

GroenLinks

GroenLinks verhoogt de overheidsuitgaven met € 10 miljard. De belastingen voor gezinnen dalen met € 3,9 miljard. De belastingen voor bedrijven stijgen met € 2,6 miljard. De uitgaven voor defensie laat GroenLinks onveranderd. Wel geeft zij € 2,8 miljard meer uit aan onderwijs en geeft zij € 4,7 miljard meer aan zorg. Het EMU-saldo verslechtert met € 11,7 miljard. Het aantal banen neemt structureel toe met 0,3%.

SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij verhoogt de overheidsuitgaven met € 1,4 miljard en vermindert belastingen met € 5,1 miljard. De SGP wil de uitgaven aan defensie verhogen met € 3 miljard. Aan zorg geeft de oudste partij van Nederland € 200 miljoen meer uit. Het EMU-saldo verslechtert met € 6,4 miljard. Alleenverdieners zijn het beste af: een koopkrachtstijging van gemiddeld 2,8%. Tweeverdieners moeten het met 0,5% doen. Het aantal banen daalt met 1,4%.

Toelichting: Bij alle partijen kunt u lezen over het “EMU-saldo”: het begrotingstekort of overschot van de overheid. Bij de berekening is geen rekening gehouden met extra inkomsten als gevolg van economische groei. PVV, 50Plus en de Partij voor de Dieren hebben hun plannen niet laten toetsen. Daarom hebben wij deze partijen niet in ons artikel mee kunnen nemen. Alle andere partijen die de Tweede Kamer vertegenwoordigen hebben hun plannen wel laten toetsen.

In onderstaande overzicht vindt u alle cijfers terug. U kunt in één oogopslag zien welke politieke partij voor een aantal onderwerpen de grootste procentuele stijging of daling met zich meebrengt. Bij de lasten voor het bedrijfsleven hebben wij gekozen om het bedrag te vermelden.

  tweedekamer

Op grond van dit bericht weet u welke partijen zorgen voor de grootste economische groei en bijvoorbeeld voor de daling of stijging van de lasten voor het bedrijfsleven. Met andere woorden de belasting die bedrijven moeten gaan betalen.

Over twee weken richten wij ons op de mogelijke coalities die gesloten kunnen worden. Welke coalities zijn mogelijk? Langzaam maar zeker gaan wij steeds meer richting 15 maart en wij proberen u zo goed mogelijk in te lichten over de plannen van diverse politieke partijen. Zodat u de 15e maart met een gerust hart uw stem uit kunt brengen. In ons volgende bericht gaan wij u vertellen over binaire opties, turbo’s, flitskredieten en overige “snelle” beleggingsproducten. Voor de binaire opties is er reeds een reclameverbod afgedwongen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Reden hiervoor is dat binaire opties vergeleken worden met casino’s. Volgende week leest u hier meer over.

Tot volgende week!