Hoe gaat uw pensioen eruitzien? Heeft u de zaken goed geregeld? Zo nee, dan bent u niet de enige. Bijna twee op de drie Nederlanders komen namelijk financieel in de problemen nadat zij gepensioneerd zijn. Zij halen de cruciale grens van 70% van hun laatstverdiende salaris niet. Mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben behaald en rond de 70% zitten hebben de meeste kans om geen terugval te maken in hun uitgavenpatroon die zij hadden voordat ze met pensioen gingen. Kunt u bovenstaande vraag met JA beantwoorden dan is het nog maar de vraag voor hoelang. Het is immers zo dat er met de beslissingen van de overheid, inzake de AOW-leeftijd, de stand van de spaarrente en de problemen in pensioenland niks zeker is. Het is tijd om na te denken over uw financiële toekomst!

Maar wat zijn de opties waar u uit kunt kiezen om te zorgen voor financiële onafhankelijkheid voor de toekomst? En hoe zat dat nu precies met de pensioenen? Wat betekenen al die ingewikkelde pensioenwoorden nou ook alweer? U kunt het lezen in dit nieuwe bericht.

Een stukje rust voor later

Een tijdje terug hebben wij u alles verteld over hoe de pensioenen in Nederland worden opgebouwd naar gelang uw situatie. Wilt u hier op uw gemak nog een keer over lezen, klik dan hier. Tevens kunt daar lezen over de pensioenbegrippen “dekkingsgraad” en “indexatie”. Beide begrippen komen vaak voor in  pensioen-gerelateerde nieuwsberichten. In dit bericht kunt u lezen over de drie pijlers waaruit ons pensioenstelsel bestaat. Met de komende verkiezingen (over krap een maand) hebben veel politieke partijen verschillende ideeën over hoe zij denken dat ons pensioenstelsel eruit moet gaan zien. Daar hebben wij u natuurlijk over verteld in dit bericht. Welke aanpassingen in ons pensioenstelsel komen eraan? Gaat ons huidige pensioenstelsel op de schop en wordt het geheel of gedeeltelijk gemoderniseerd? Misschien blijft het wel zoals het nu is…we zullen het meemaken.

Ruim 5,5 miljoen Nederlanders lopen dus het gevaar om in de financiële problemen te komen en dat gevaar wordt steeds groter. Een gedeelte van deze groep wordt ook nog eens geconfronteerd met een hogere premie. Een paar decennia terug was een “pensioengat”, een tekort aan inkomen na pensionering ten opzichte van het huidige salaris, een weinig voorkomend verschijnsel. Nu loopt een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking het risico om geconfronteerd te worden met een inkomenstekort na pensionering. We kunnen niet anders concluderen dan dat het einde zoek is.

Appeltje voor de dorst

Iedereen wilt het. Velen dromen er van. Weinigen hebben het; het welbekende appeltje voor de dorst. Maar wat is nu de beste manier om te zorgen voor een goede buffer voor later? Om te beginnen is het handig om een financiële planning te maken. Zo maakt u het voor uzelf en voor uw eventuele partner inzichtelijk wat u nu heeft en wat u voor later nodig heeft. U kunt dan ook makkelijk bepalen of u uw toekomstige gewenste levensstijl kunt bekostigen. U weet na het maken van een financiële planning of de door u gestelde doelen en dromen verwezenlijkt kunnen worden.

Maar wat als u uw gewenste doelen niet kunt betalen. Dan is het verstandig om daar nu wat aan te doen. Er zijn een aantal mogelijkheden waar u uit kunt kiezen. De bekendste alternatieven, naast het traditionele sparen, zijn het nemen van obligaties, deposito’s of het (deels) gaan beleggen. In ons bericht van een tijdje terug kunt alles lezen over de voor- en nadelen van al deze alternatieven. Door te kiezen voor één of meerdere alternatieven kunt u uw appeltje voor de dorst veiligstellen. Als u een spreiding aanmaakt in de alternatieven die u heeft gekozen dan spreidt u ook het risico om een inleg (deels) te verliezen. U heeft natuurlijk de kans om een hoog rendement te behalen. Zeker als u kiest om te gaan starten met beleggen. De overige genoemde alternatieven bieden u namelijk een laag rendement maar zijn wel redelijk veilig. Bij een investering of een belegging ligt dat anders. U loopt meer risico om uw inleg (gedeeltelijk) te verliezen.

Red uw eigen hachje

Uit de vele slechte vooruitzichten en de negatieven berichten van de laatste jaren kunt u één conclusie trekken; ik moet mijn eigen hachje redden. Met andere woorden, zorgen voor uw eigen “potje” met geld. Want wat staat uw AOW en het pensioen dat u heeft bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar nog te wachten? Gaan we weer terug naar de pensioengerechtigde leeftijd van 65, waar sommige politieke partijen voor pleiten? Of gaat de pensioenleeftijd nog verder omhoog?

Genoeg vragen die we heel graag zouden willen beantwoorden maar het gewoonweg niet kunnen omdat we geen glazen bol hebben om de toekomst te voorspellen. Het enige advies dat wij u kunnen geven is het volgende: Zorg dat u niet afhankelijk bent van de overheid, banken, pensioenfondsen of verzekeraars. Wacht niet langer op de heren in Den Haag, Frankfurt of in Brussel, waar veel economische beslissingen worden genomen. Maar ga nu beginnen met het opzetten, maken en bijhouden van een eigen kapitaal/vermogen.

Zoals wij hebben aangegeven staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Weet u al op welke partij u gaat stemmen? In ons volgende bericht zetten wij overzichtelijk alle politieke partijen voor u op een rij. Welke partij neemt bijvoorbeeld de grootste economische groei met zich mee? En welke partij is voornemens het werkloosheidspercentage verder terug te dringen? En wat gaat er gebeuren met de aftrek van de hypotheekrente bijvoorbeeld? U leest het in ons volgende bericht.

Tot volgende week!