Bent u ook benieuwd naar wat het nieuwe jaar u gaat brengen? 2016 ligt achter ons. Hoe is 2016 verlopen en wat waren de belangrijkste financiële gebeurtenissen? Allereerst hadden we de spaarrentes die uitsluitend een daling kenden. Verder kregen we natuurlijk te maken met een aantal gebeurtenissen die niemand had voorspeld. Zo verwachtte niemand de brexit en al helemaal niet de winst van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In dit bericht blikken wij terug op afgelopen jaar en doen wij een aantal voorspellingen voor 2017.

Over de grote financiële wetswijzigingen die dit jaar hun intrede gaan doen kon u uitgebreid lezen in dit bericht. Daar kunt u onder andere lezen wat er gaat gebeuren op het gebied van het schenkingsrecht en de belasting die geheven gaat worden in box 3. De veel besproken onderwerpen sparen, pensioenen, investeren en vastgoed vatten wij voor u samen. Op al deze vlakken komen wij met een voorspelling voor 2017.

Sparen

Er zijn veel redenen om te gaan sparen. Maar de meest gehoorde reden is wel dat mensen geld achter de hand willen houden waar zij direct over kunnen beschikken. Zij willen een buffer hebben om onvoorziene uitgaven te kunnen doen. Sparen is over het algemeen veilig, het depositogarantiestelsel garandeert uw spaartegoed. Maar die veiligheid heeft ook een keerzijde. Dat is namelijk de lage rente. De rente die vergoed wordt op een spaarrekening is de afgelopen jaren uitsluitend gedaald. Op dit moment (6-1-2017 Bron: spaarrente.nl) staat gemiddeld op 0,35%. Begin 2016 stond de gemiddelde spaarrente nog op 1,2%. Op sommige zakelijke spaarrekeningen is het zelfs zo dat er een negatief rendement gehanteerd wordt.

Wij verwachten dat de spaarrente dit jaar nog verder zakt richting de 0,0%. Wordt deze op den duur negatief? Wij denken het eerlijk gezegd niet. De lage rentestand zorgt ervoor dat steeds meer mensen kiezen om te gaan beleggen in plaats van sparen. Stel: de spaarrente wordt negatief voor particulieren. Dan volgt er een complete leegloop en raken de banken een groot aantal klanten kwijt. Dat laten ze niet gebeuren. Onze verwachting is dan ook dat de rente verder daalt maar deze blijft steken net boven de 0,0%.

Pensioenen

Het jaar 2016 zat vol met berichten over dalende dekkingsgraden en aangekondigde kortingen van (toekomstige) pensioenen. Op de vraag of ons pensioenstelsel nog wel deugt wordt erg verschillend geantwoord. Een groot aantal politieke partijen zien het liefst dat het huidige stelsel wordt aangepast of zelfs geheel wordt vernieuwd. Sommige partijen pleiten zelfs voor een volledige keuzevrijheid. Werknemers mogen dan helemaal zelf bepalen waar en hoe ze hun pensioen op willen bouwen. Nu hebben uitsluitend werknemers zonder pensioentoezegging, ZZP’ers en DGA’s de vrijheid om de inkomsten voor later zelf te regelen.

De samenleving is erg veranderd de afgelopen decennia. Het huidige pensioenstelsel dient aangepast te worden. De huidige pensioenwet stamt weliswaar uit 2007 maar de basis is ontworpen in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Het valt niet te ontkennen dat er veel gebeurd is de afgelopen 67 jaar. Onze voorspelling is dan ook dat het pensioenstelsel wordt aangepast en dat die keuzevrijheid er gaat komen tot een bepaalde hoogte. De overheid zal een oogje in het zeil houden om ervoor te waken dat iedereen genoeg opbouwt. Veel politieke partijen hebben een verandering of optimalisering/modernisering van het huidige pensioenstelsel op hun agenda staan. Wat het gaat worden? Dat weten we eind maart als de verkiezingen zijn geweest en de nieuwe coalitie kan worden gevormd. Wij zullen u op de hoogte houden.

Aandelen en investeringen

Het is een van de belangrijkste trends op financieel gebied van vorig jaar: de overstap van sparen naar beleggen. Veel mensen hebben namelijk afscheid genomen van hun spaarbank en zijn overgestapt op het (gedeeltelijk) beleggen of investeren. Waarom stappen ze over? De grootste reden is de lage rentes die geboden worden. Niet alleen op hun spaarrekening maar ook bij (staats) obligaties en deposito’s wordt er een lage rente geboden. Mensen gaan zoeken naar (volgens hun) een wijze investering of belegging. Volgens het CBS zijn de investeringen in crowdfunding, vastgoed en in grondstoffen flink gegroeid in 2016.

Onze voorspelling voor 2017 is dat er steeds meer mensen (deels) gaan beleggen in 2017. Volgens ons gaat er dit jaar flink geïnvesteerd worden in vastgoed. Wij verwachten hier zelfs de meeste investeringen in. Verder zal de bitcoin (de digitale munt) verder worden ontwikkeld en zal het tevens een bron voor investeringen zijn.

Vastgoed

De constant aanwezige woningnood is het vorige jaar wederom toegenomen. Deze stijging heeft de overheid doen besluiten om in versneld tempo bij te gaan bouwen. Er is een flinke groei ontstaan in het bouwen van de zogenaamde prefabwoning. Wat een prefabwoning precies is en welke invloed dit heeft op de woningnood kunt u in dit bericht uitgebreid lezen.

Duurzaam bouwen en verbouwen was hot in 2016. Dat zal dit jaar niet veel anders zijn. Wij verwachten dan ook een flinke toename in de snelheid van de bouw en oplevering van huizen. Daarnaast voorspellen wij een optimalisering van het proces voor het wijzigen van bestemmingsplannen. Hierdoor zal het wijzigen van een bestemmingsplan sneller gaan en kan er bovenal sneller gebouwd. Hiermee wordt op zijn beurt de woningnood aangepakt. In onze ogen iets wat meer dan nodig is.

Gaan onze voorspellingen voor dit jaar uitkomen en wat zal het nieuwe jaar brengen. Helaas hebben we geen glazen bol en kunnen we niet met zekerheid zeggen hoe 2017 eruit gaat komen te zien. Wij baseren onze voorspellingen op de gebeurtenissen van vorig jaar. Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte houden van de status en de voortgang van de ontwikkelingen op het financieel vlak.

In ons volgende bericht willen wij dieper ingaan op het huidige pensioenstelsel en vooral wat de gedachtegang is van een aantal politieke partijen. Wat is hun visie op de huidige pensioenstelsel en hoe zouden zij het beleid voor de oudedagsvoorziening aan willen passen.

Tot volgende week!