Bent u bezig met later? En dan willen wij onze vraag beperken tot het financiële plaatje. Hoe ziet u de toekomst financieel tegemoet? Door de lage rentestanden op spaarrekeningen en de problemen op het gebied van pensioenen wordt extra kapitaal opbouwen u knap lastig gemaakt. Maar mensen laten het er niet bij zitten en gaan steeds meer een mogelijkheid zoeken om een extra buffer op te bouwen. Een voor de hand liggende optie is om te investeren. De afgelopen jaren heeft het begrip “duurzaamheid” veel terrein gewonnen. Investeren in duurzaamheid is dan ook erg gewild. Nieuwe woningen en gebouwen worden steeds duurzamer gebouwd in Nederland.

In ons eerdere bericht kunt u lezen over de aanwezige woningnood in Nederland en hoeveel huizen er jaarlijks bijgebouwd dienen te worden. Maar wat voor een mogelijkheden neemt de woningnood nou met zich mee? Dat willen wij u graag vertellen. Om de woningnood te bestrijden is het bijbouwen van woningen en gebouwen noodzakelijk. Er kan worden gebouwd op bestaande bouwgrond waar woningen of appartementencomplexen staan. Ook kan er gebouwd worden op agrarische grond. Dit laatste kan na het wijzigen van het bestemmingsplan. Bij het bouwen op bestaande bouwgrond worden bestaande bebouwingen gesloopt. Vervolgens worden hier nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Deze nieuwbouw moet voldoen aan de richtlijnen op het gebied van energiezuinigheid.

Energiezuinig en klimaatneutraal

De woningen en gebouwen dienen te voldoen aan richtlijnen op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid. Met de bouw komen er veelal energiezuinige, of zelf CO2-neutrale (klimaatneutrale) woningen bij. Dit alles om het energieverbruik te verlagen en de uitstoot te beperken. De energie die u nodig heeft wekt u zelf op. Dit kunt u bijvoorbeeld doen middels zonnepanelen en windenergie. De opgewekte energie gebruikt u dan voor uw elektrische apparaten zoals uw koelkast, wasmachine, computer etc. Een energieneutraal huis is niet hetzelfde als een klimaatneutraal huis. Een huis is namelijk pas klimaatneutraal (CO2-neutraal) als er uitsluitend duurzame energie wordt verbruikt. De desbetreffende woning stoot dan namelijk geen CO2 uit.

Halverwege de jaren negentig zijn de regels waar nieuwbouwhuizen aan dienen te voldoen gewijzigd. Deze regels zorgen voor een lager energieverbruik van de woningen. Denk bijvoorbeeld aan het extra isoleren van muren en daken. Vanaf 2020 mogen er in Nederland uitsluitend (bijna volledige) energieneutrale woningen en gebouwen worden gebouwd. Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn dus belangrijke uitgangspunten voor nieuwbouwprojecten waar in de toekomst rekening mee moet worden gehouden.

Opkomst van de Prefabwoning

Iets van de laatste jaren is de zogenaamde Prefabwoning. Dit is een woning waarbij delen zoals muren, wanden, vloeren en daken in een fabriekshal worden geproduceerd. Compleet vrij van weersinvloeden dus. Dit kunt u zien als één groot bouwpakket. Op de plek waar het huis gaat komen wordt de fundering gelegd.  Zodra de fundering klaar is worden de delen getransporteerd naar de plek waar het huis moet komen. Op de fundering wordt vervolgens het huis in elkaar gezet. Binnen één of twee dagen is er een wind- en waterdicht huis geplaatst op die manier. Het gaat niet alleen sneller op deze manier, het is ook nog eens 10% goedkoper dan huizen die op de traditionele manier worden gebouwd. Grote, vooraanstaande bouwbedrijven bouwen steeds vaker en meer op deze manier. Er is een toename in het bouwen van prefabwoningen. De verwachting is dat tegen 2020 ongeveer de helft van alle nieuwbouwwoningen prefabwoningen zullen zijn. Ook prefabwoningen dienen natuurlijk te voldoen aan de nieuwe bouwregels aangaande duurzaamheid, energiezuinigheid etc. Zoals gemeld wordt er steeds vaker gekozen om prefabwoningen te bouwen. Het bouwen zal dus in de toekomst alleen nog maar sneller en efficiënter gaan. Helaas is het zo dat door een aantal bureaucratische gedragingen en regeltjes over bijvoorbeeld bodemonderzoek de snelheid uit het hele project wordt gehaald. Voordat het bestemmingsplan is gewijzigd en de grond bouwrijp is gemaakt zijn we zomaar een aantal maanden, zo niet jaren, verder. Dit is een enorme rem.

Een versoepeling van de regels en het opvoeren van de snelheid om agrarische grond om te toveren naar bouwgrond is gewenst. Met de aanwezige woningnood wordt de overheid gedwongen om het hele proces efficiënter te maken en te versoepelen. Uiteindelijk moet dit er voor gaan zorgen dat er straks in een tijdsbestek van enkele weken of maanden begonnen kan worden met het bouwen van woningen en gebouwen waaronder appartementencomplexen. Wordt er gekozen om prefabwoningen te bouwen dan staat er in afzienbare tijd een complete woonwijk op de plek waar voorheen landbouwgrond lag. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toename van de grondprijs.

Grondprijzen

De prijzen van gronden die nu nog een agrarische bestemming hebben stijgen. Volgens het Kadaster bedroeg de prijs voor agrarische grond per hectare € 56.500,-. De gemiddelde grondprijs van landbouwgrond bedroeg in het jaar 2015 € 55.200,-. Grond is een beperkt iets. Het kan niet vermenigvuldigd worden. Dat zorgt voor een prijs die geen grote schommelingen kent. Met een investering in grond zorgt u voor een stabiele bodem in uw spaar- of beleggingsportefeuille Uw vermogen krijgt een stevige fundering op deze manier.

Door te investeren in agrarische grond kunt u een hoog rendement behalen. Zodra het bestemmingsplan wijzigt kan de waarde van de grond aanzienlijk stijgen. Het vooruitzicht dat “uw” stukje grond straks bebouwd wordt en er prefabhuizen gebouwd gaan worden moet u een goed gevoel geven.

Met een investering in landbouwgrond bent u bezig met later. Want op de grond kunnen namelijk huizen gebouwd worden. Daarnaast kan een investering in grond u een mooi rendement opleveren. U spaart voor later. Zo zorgt u er voor dat u minder afhankelijk bent van de dalende spaarrentes en de problemen op het gebied van pensioenen. U kunt dan namelijk een eigen vermogen hebben. Verkregen uit investeringen.

Volgende week willen wij u graag het een en ander vertellen over de wijzigingen en de status van de banken in Nederland.

Tot volgende week!