Hoe kunnen we voorkomen dat de pensioenproblemen nog groter worden? Door de medische wetenschap worden we steeds ouder. Onze AOW-uitkering en ons eventuele (aanvullende) pensioen moet dus langer worden doorbetaald. We schuiven gewoon de AOW-leeftijd op en dan moeten mensen langer doorwerken. Deze oplossing is te kort door de bocht. Hoe groot acht u namelijk de kans dat bijvoorbeeld een bouwvakker, timmerman of  ergotherapeut werkend en in goede fysieke conditie de leeftijd van 67 haalt? Hoe kunt u minder afhankelijk zijn van de uitkeringen die u gaat ontvangen na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd? U leest het in dit bericht.

We worden steeds ouder. Echter kan niet voorkomen worden dat we ziek worden. Daardoor brengen we steeds een kleiner deel van de extra jaren die ons gegeven worden in goede gezondheid door. Is onze samenleving hier wel op voorbereid? Mensen, ouder dan 65 jaar, zijn namelijk regelmatig ziek. Denk bijvoorbeeld aan mensen met diabetes. Maar ook aan mensen die last hebben van gewrichtsslijtage of van een hoge bloeddruk. Het zijn een paar simpele voorbeelden waarmee we aan willen geven dat je met het verhogen van de pensioen- gerechtigde leeftijd ook een heleboel nieuwe problemen aan gaat trekken. Problemen van zieke werknemers of medewerkers die niet meer hun oude beroep uit kunnen oefenen.

De groep gepensioneerden groeit. Echter blijft de groei van de totale beroepsbevolking achter. We moeten met steeds minder mensen, steeds meer sparen aangezien de groep die straks een AOW-uitkering gaat krijgen groter wordt. We leven daarnaast ook nog eens langer.

Pensioenfondsen en verzekeraars kampen al jaren met grote problemen die hierdoor veroorzaakt worden. De lage rentestanden spelen uiteraard ook mee. Problemen die er voor zorgen dat de dekkingsgraden onder een kritiek punt komen wat weer resulteert in het niet indexeren van pensioenen of zelfs het korten van (toekomstige) uitkeringen. In één van onze eerdere berichten gaven we al aan dat veel mensen in Nederland sparen voor “later”. Die spaarpot moet rijker gevuld worden, we weten immers dat we ouder worden en langer van die spaarpot moeten leven. Houd daar rekening mee en voorkom dat u later in de financiële problemen komt.

Oplossing 1

Het grote pensioenprobleem kan simpel weggehaald worden door de pensioenleeftijd te verhogen. Tenminste dat schijnt volgens velen DE oplossing te zijn. Echter los je het probleem hier niet mee op. Mensen moeten langer doorwerken alvorens ze kunnen genieten van hun pensioen. Maar er zijn tal van beroepen waarbij het niet verantwoord is om langer door te werken. Ziet u een stratenmaker al doorwerken tot zijn 67e? Of wat dacht u van een fysiotherapeut? Dat zijn beroepen waarbij het lichaam zwaar wordt belast. Vroeg of laat loopt u tegen de grenzen op van een eigen verslechterende gezondheid. Alleen langer doorwerken is niet de oplossing. Maar wat is de oplossing dan wel? Sommige opperen om de pensioenleeftijd te verlagen naar 30 jaar. Ja u leest het goed, 30 jaar. Mensen gaan dan tot hun 44e of 45e met pensioen. Nadat ze 44 of 45 zijn geworden gaan ze weer aan het werk. Zo besteden ze, over het algemeen, hun gezonde jaren tussen hun opgroeiende kinderen. Deze periode van 15 jaar kunnen zij ook besteden om bijvoorbeeld dingen te ondernemen in goede gezondheid. Het probleem dat je dan gaat krijgen is hoe we dit gaan aanpakken bij mensen die op hun 45e weer als bouwvakker aan de slag moeten. En hoe gaan we om met de veranderingen die in die 15 jaar plaats hebben gevonden in onze maatschappij? In onze ogen valt deze oplossing dus af.

Oplossing 2

Een tweede oplossing is geopperd. Wij zullen deze oplossing toelichten en aangeven waar volgens ons de struikelblokken zitten. De oplossing is om mensen die fysiek zwaar belastend werk doen vanaf hun 50e levensjaar een lichtere functie te geven. Vanaf hun 50e jaar tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kunnen zij vervolgens lichter werk gaan doen. Achterliggende gedachte is dat de kans dat mensen zonder “lichamelijke schade” hun pensioenleeftijd bereiken. Maar wat als je werkgever geen lichtere functie aan kan bieden. En bent u wel in staat om ander werk te doen als u de kennis en ervaring mist. Een werkgever zal niet snel geneigd zijn om te investeren in opleidingen en cursussen voor een werknemer die al aardig op leeftijd is. De werkgever weet immers dat deze werknemer binnen afzienbare tijd met pensioen zal gaan. De oplossing valt dus ook af.

Conclusie

Zoals u leest is er nog geen oplossing gevonden. Misschien komt die oplossing er ook niet. U bent aangewezen op het huidige stelsel. Wacht niet langer op een wetswijziging en verdere versoberingen van de AOW-richtlijnen. Zorg dat u zelf een buffer heeft. Deze buffer kunt u opbouwen door een deel van uw vermogen te investeren.

Hoe dan verder?

U kunt bijvoorbeeld investeren in nieuwbouw vastgoed. Zo krijgt uw investering toekomstperspectief!

Er is een mogelijkheid om te investeren in  één van onze projecten. Dit zijn uitsluitend projecten die gerelateerd zijn aan de ontwikkelingen in nieuwbouw vastgoed. Investeringen in nieuwbouw vastgoed zijn een stabiele investering. Zeker met het oog op de woningnood die aanwezig is in Nederland. Door de vele (geplande) uitbreidingen van de infrastructuur worden gebieden en regio’s verder ontwikkelend en aantrekkelijker gemaakt. Dit betreffen zowel plekken om te wonen evenals plekken om te werken. Het kunnen ook overheidsinstellingen zijn die zich vestigen in dat gebied. Hoe mooi is het om te weten dat u bijvoorbeeld investeert in de ontwikkeling van een school. Of dat mede door uw investering een nieuwe woonwijk of een nieuw verzamelpunt voor bedrijven wordt gebouwd.

U investeert uitsluitend in projecten en de uitbreidingen van gebieden met potentie. Op die manier weet u dat het gebied, waar u in investeert, op den duur wordt bebouwd en een belangrijke toevoeging zal zijn in de regio, of misschien wel een belangrijke landelijke toevoeging zal zijn. Stelt u zich eens voor dat door uw investering de werkgelegenheid in die regio stijgt. En wat te denken van de economische impuls die de bouw van een dergelijke wijk of bedrijfsterrein met zich mee gaat brengen. Met een dergelijke investering bouwt u uw eigen “inkomen” voor later op.

Zo komt u niet in de financiële problemen vanaf het moment dat u met pensioen gaat. U bent zo minder gevoelig voor de AOW-perikelen en pensioenproblemen die spelen. Naast een AOW-uitkering en een (aanvullend)pensioen heeft u uw eigen kapitaal dat u heeft kunnen opbouwen met een investering.

In ons volgende bericht gaan wij verder in op de ontwikkelingen op het gebied van duurzame investeringen. Is het investeren in duurzame ontwikkelingen eerder een bijzaak of is dit meer noodzaak? Denkt u daar maar eens over na. U leest het antwoord in ons volgende bericht.

Tot volgende week!