Foto: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima doen mee aan NLdoet van het Oranje Fonds. Zij klussen bij Buurt- en Speeltuinvereniging Vreugdeoord in Alphen aan den Rijn. 
© Oranje Fonds – Bart Homburg

Het Oranje Fonds was het huwelijkscadeau dat geschonken werd in 2002 door alle Nederlanders aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Zij zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds en erg betrokken bij de werkzaamheden van het fonds. Het doel van het Oranje Fonds is om betrokkenheid in de samenleving te bevorderen. Dit doen zij door diverse projecten te ondersteunen en te organiseren. Het Oranje Fonds gaat investeren in grond. Deze gronden, nu nog akkers en weilanden, worden op den duur omgetoverd tot bouwgronden. De reden dat het Oranje Fonds wil gaan investeren in grond is de dalende spaarrente.

Het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds investeert in projecten die een positieve en sociale dynamiek op gang brengen, zoals de ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp. Jaarlijks ondersteunt het Oranje Fonds ruim 9.000 projecten in het hele land. De projecten en de initiatieven voor deze projecten komen veelal voort uit ideeën van vrijwilligers. Deze projecten worden grotendeels verzorgd en uitgevoerd door deze vrijwilligers. Zonder hun inzet zijn deze projecten dus niet mogelijk.

Het Oranje Fonds is een hybride fonds. Dat betekent dat de inkomsten deels komen uit fondsenwerving en loterijen. Het andere deel behalen zij uit beleggingsresultaten van hun eigen vermogen. Totaal beheert het Oranje Fonds ruim € 250 miljoen. Een gedeelte daarvan heeft het Oranje Fonds op een bankrekening staan.

Van alle projecten die het fonds ondersteunt is NLdoet, verreweg, het bekendst. Dit project duurt doorgaans 2 dagen. Tijdens NLdoet wordt er geklust aan uiteenlopende klusprojecten. De klussen worden geklaard door vrijwilligers. Denk bij het klussen bijvoorbeeld aan het aanleggen en/of het onderhouden van een ziekenhuistuin of het ondernemen van klussen in of om een kinderboerderij.

Daling spaarrentes

De rentepercentages die banken bieden zijn flink gedaald de afgelopen jaren. De daling zet nog even door. Berichten over rentepercentageverlagingen volgen elkaar dan ook snel op. De spaarrente die particulieren ontvangen op hun spaarrekening staat gemiddeld op 0,5%  (bron: spaarrente.nl, 20-10-2016). Nog even en dan moet er betaald gaan worden om uw spaargeld ergens op een spaarrekening te hebben. Dat is al reeds het geval bij een aantal aanbieders van zakelijke spaarrekeningen. Begin oktober sprak Coen Teulings (econoom en hoogleraar economie aan de Universiteit van Cambridge) op het congres “Grip op je vermogen”.

Volgens Coen Teulings blijft de rente zo laag staan en zal deze pas vanaf 2030 gaan stijgen! In 2030 gaat namelijk de groep mensen met pensioen die nu het grootst is in de demografische statistieken. Pensioenfondsen en de ontwikkelingen van de rentes gaan hand in hand. De berichten over rentepercentageverlagingen volgen elkaar snel op. Steeds meer particulieren en ondernemers keren de banken de rug toe en gaan op zoek naar een alternatief voor hun spaartegoed. Deze twee groepen spaarders worden door deze berichten steeds bewuster van het feit dat het hebben van spaargeld op een spaarrekening niks meer oplevert. Deskundigen en economen voorspellen een leegloop van spaarders vanaf het moment dat de rente negatief wordt voor particuliere spaarders.

Investeren in grond

Door de lage rente, die banken geven op spaarrekeningen, heeft het Oranje Fonds besloten om een deel van hun vermogen weg te halen bij de banken en te investeren in grond. Het Oranje Fonds heeft niet eerder in grond geïnvesteerd. Volgens Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, is het investeren in grond een stabiele investering. Daarnaast geeft hij aan dat grond weinig last heeft van marktschommelingen en dat grond past in hun streven naar duurzaamheid. Met een investering in grond hoopt het Oranje Fonds een hoger rendement te behalen dan het rentepercentage dat zij ontvangen op hun spaarrekening.

Het bedrag dat het Oranje Fonds wilt investeren in grond bedraagt € 10 miljoen. Dat is 4% van het totaal door het Oranje Fonds beheerde vermogen. Het is de bedoeling dat dit bedrag in de toekomst verder wordt verhoogd en dat er een groter deel van het eigen vermogen in grond wordt belegd.

Unieke kans voor u

Wilt u ook, net als het Oranje Fonds en tal van andere investeerders in grond, ook onafhankelijk zijn van de lage rentestanden? In één van onze eerdere berichten hebben wij u verteld over de stijgende woningnood in Nederland. De komende jaren zal deze woningnood blijven bestaan. Hierdoor houdt de vraag naar het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten aan. Tot het jaar 2050 dienen er jaarlijks rond de 30.000 woningen te worden gebouwd. Die woningen en bedrijven dienen ergens op gebouwd te worden. Daar is dus grond voor nodig. Tel daar de uitspraak van Ronald van der Giessen, dat het investeren in grond een stabiele investering is, bij op…

Treedt u in de voetsporen van het Oranje Fonds? Gaat u ook uw spaargeld (deels) investeren in grond en vastgoedontwikkelingen? Het is uiteraard zo dat, hoe eerder u begint met het investeren van uw spaartegoeden in grond en vastgoedontwikkelingen, hoe eerder u kunt profiteren van het behaalde rendement. Deze opkomende en alternatieve vorm van investeren wordt steeds populairder. Het is slechts een kwestie van tijd en dan zal deze alternatieve vorm van investeren naast de bekende beleggingsvormen en mogelijkheden van de banken komen te staan. Investeren in  grond is hot aan het worden. De tijd om na te denken over een toekomst zonder financiële onzekerheden is NU!

Tot volgende week.