Heeft u door middel van sparen of beleggen een kapitaal opgebouwd? Misschien is het een combinatie geweest van beide. Dat is ook ons advies. Door een deel  van uw spaartegoed te sparen en een deel te beleggen spreidt u niet alleen het risico om uw inleg kwijt te raken maar u spreidt ook de kans op een hoger rendement. Wellicht heeft u vernomen dat de vermogensrendementsheffing, zoals u die kent, aangepast gaat worden door de Belastingdienst. Uw spaartegoed en/of uw beleggingskapitaal wordt belast in box 3. Wat zijn voor u als spaarder en/of investeerder de consequenties? Zoals beloofd in ons eerdere bericht gaan wij u de wijziging, die de Belastingdienst in box 3 wilt doorvoeren per 1 januari 2017, uitleggen.

De belastingheffing in box 3 wordt met ingang van 1 januari 2017 veranderd. In deze box wordt spaargeld en/of beleggingskapitaal belast. De belasting in box 3 wordt geheven over uw grondslag sparen en beleggen. Deze berekent u als volgt:

Totale belegde vermogen en spaargeld -/- het heffingsvrije vermogen (per 1-1-2017 €25.000,- per persoon) = Grondslag sparen en beleggen

Bedraagt uw vermogen minder dan € 25.000,-? Dan wordt uw vermogen niet belast.

In het nieuwe belastingstelsel voor box 3 komen 3 schijven. Naarmate uw grondslag meer bedraagt gaat de Belastingdienst ervan uit dat u een hoger bedrag aan rente behaalt (met andere woorden het voordeel). Bij iedere volgende schijf hanteert de Belastingdienst een hoger percentage. Over het, door u, behaalde voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

  • Schijf 1: tot en met € 75.000
  • Schijf 2: van € 75.001 tot en met € 975.000
  • Schijf 3: vanaf € 975.001

Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee de Belastingdienst uw voordeel berekent: 1,63% en 5,5%. Per schijf wordt uw voordeel berekend met een mix van het percentage van 1,63% en het percentage van 5,5%. Valt een deel van uw vermogen in de 3e schijf? Dan hanteert de Belastingdienst uitsluitend het percentage van 5,5% voor dat deel van uw vermogen.

In onderstaande tabel ziet u hoe uw grondslag sparen en beleggen wordt berekend.

Schijf Uw (deel van de) grondslag Percentage Percentage
sparen en beleggen 1,63% 5,50%
1 Tot en met €  75.000,- 67% 33%
2 Van € 75.001,- tot met € 975.000,- 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0 100%

 

Als u een fiscale partner heeft dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is. U berekent ieder uw eigen voordeel en de belasting die over dat voordeel wordt betaald.

Graag geven wij u een aantal voorbeelden. Voor het gemak gaan wij uit van het feit dat u, in de onderstaande voorbeelden, geen schulden heeft.

Voorbeeld 1

Het eerste voorbeeld beschrijft de heffing in box 3 voor een alleenstaand persoon met een kapitaal van € 125.000,-.

De grondslag sparen en beleggen is € 125.000 – € 25.000 heffingsvrij vermogen = € 100.000. Het voordeel wordt berekend aan de hand van de schijven in box 3. In onderstaande tabel ziet u dat het bedrag tot € 75.000,- in de 1e schijf valt. Het resterende bedrag valt in de 2e schijf. Zie onderstaande uitwerking:

Schijven in box 3 Totaalbedrag in schijf Verdeling bedrag in schijf Percentage Voordeel
1 € 75.000 67% x € 75.000 = € 50.250 1,63% x € 50.250 €    819
1 € 75.000 33% x € 75.000 = € 24.750 5,5% x € 24.750 € 1.361
2 € 25.000 21% x € 25.000 = € 5.250 1,63% x € 5.250 €      85
2 € 25.000 79% x € 25.000 = € 19.750 5,5% x € 19.750 € 1.086
Totaal voordeel box 3 € 3.351

Bron: www.belastingdienst.nl

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo:

Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%.
Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,5%.
Uw voordeel is dus 5,5% x € 24.750 = € 1.361.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.180 (€ 819 + € 1.361).

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo:

Voor 21% x € 25.000 = € 5.250 geldt het percentage van 1,63%.
Uw voordeel is dus 1,63% x € 5.250 = € 85.

Voor 79% x € 25.000 = € 19.750 geldt het percentage van 5,5%.
Uw voordeel is dus 5,5% x € 19.750 = € 1.086.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 85 + € 1.086 = € 1.171.

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo:

Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.180 + € 1.171 = € 3.351.
U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 1.005.

Voorbeeld 2

Het tweede voorbeeld beschrijft de heffing in box 3 waarin u samen met uw fiscale partner spaargeld heeft. Ieder geeft de helft van de grondslag op. Het kapitaal bedraagt € 250.000,- en het heffingsvrije vermogen bedraagt € 50.000,- (per persoon bedraagt de vrijstelling € 25.000,-). Het totaal bedraagt         € 200.000,-. U geeft elk een bedrag op van € 100.000,-.

De berekening van de heffing in box 3 wordt in onderstaande afbeelding uitgewerkt:

Schijven in box 3 Totaalbedrag in schijf Verdeling bedrag in schijf Percentage Voordeel
1 € 75.000 67% x € 75.000 = € 50.250 1,63% x € 50.250 €    819
1 € 75.000 33% x € 75.000 = € 24.750 5,5% x € 24.750 € 1.361
2 € 25.000 21% x € 25.000 = € 5.250 1,63% x € 5.250 €      85
2 € 25.000 79% x € 25.000 = € 19.750 5,5% x € 19.750 € 1.086
Totaal voordeel box 3 € 3.351

Bron: www.belastingdienst.nl

De uitwerking van de berekening is identiek aan de berekening van voorbeeld 1.

Voorbeeld 3

Het derde voorbeeld beschrijft de heffing in box 3 waarin u samen met uw fiscale partner spaargeld heeft. U geeft het hele bedrag aan grondslag. Het kapitaal bedraagt € 250.000,- en het heffingsvrije vermogen bedraagt € 50.000,- (per persoon bedraagt de vrijstelling € 25.000,-).

Het totaal bedraagt € 200.000,-. De berekening van de heffing in box 3 wordt in onderstaande afbeelding uitgewerkt:

Schijven in box 3 Totaalbedrag in schijf Verdeling bedrag in schijf Percentage Voordeel
1 € 75.000 67% x € 75.000 = € 50.250 1,63% x € 50.250 €    819
1 € 75.000 33% x € 75.000 = € 24.750 5,5% x € 24.750 € 1.361
2 € 125.000 21% x € 125.000 = € 26.250 1,63% x € 26.250 €   427
2 € 125.000 79% x € 125.000 = € 98.750 5,5% x € 98.750 € 5.431
Totaal voordeel box 3 € 8.038

Bron: www.belastingdienst.nl

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo:

Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%.
Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,5%.
Uw voordeel is dus 5,5% x € 24.750 = € 1.361.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.180 (€ 819 + € 1.361).

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo:

Voor 21% x € 125.000 = € 26.250 geldt het percentage van 1,63%.
Uw voordeel is dus 1,63% x € 26.250 = € 427.

Voor 79% x € 125.000 = € 98.750 geldt het percentage van 5,5%.
Uw voordeel is dus 5,5% x € 98.750 = € 5.431.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 427 + € 5.431 = € 5.858.

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo:

Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.180 + € 5.858 = € 8.038.
U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 2.411.

Nu weet u hoe uw vermogen in box 3 wordt berekend en wordt belast.

In ons volgende bericht gaan wij u vertellen over de beslissing die het Oranje Fonds heeft genomen om een deel van haar vermogen te investeren in grond.

Tot volgende week!