Ons landje heeft te maken met een constant aanwezige woningnood. Bijbouwen is de enige oplossing. Bestaande bouwgrond kan het fundament vormen voor het bouwen van nieuwe huizen, complexen voor appartementen en bedrijfs- gebouwen. Maar in de meeste gevallen wordt er gebouwd op grond die eerst een agrarische bestemming had. Met andere woorden, er vindt projectontwikkeling plaats op de grond van boeren. Het is mogelijk om in een vastgoedproject te investeren en zo een mooi rendement te behalen. Op deze manier kunt u minder financiële onzekerheid hebben later.

“Een eigen huis, een plek onder de zon…” Of u nu wel of niet van René Froger houdt u kent vast en zeker deze zin. Uw muzikale voorkeur daargelaten, het liedje “Alles kan een mens gelukkig maken” staat symbool voor het hebben van een eigen woning. Maar wat vaak wordt dit liedje gezongen tijdens het klussen, verhuizen of na het tekenen van de koopakte bij de notaris. Niet verwonderlijk ook. Het hebben van een eigen huis is één van de doelen die mensen nastreven. Ongeacht of het nu een huur- of een koopwoning betreft. Het is meer dan een stapel stenen. Het is het hebben van een dak boven je hoofd, het thuiskomen in uw eigen gezellige huis na een dag hard werken en het bieden van een veilig onderkomen voor uw dierbaren. Voor velen is het ook een plek om tijdens het weekend of in de avonduren even te ontladen. Uw huis is uw thuis.

De aanwezige woningnood in Nederland concentreert zich, uiteraard, in de randstad. In de top 10 lijst van steden waar de woningnood het hoogst is staan zoals gebruikelijk Amsterdam en Utrecht respectievelijk op nummer 1 en 2. Hieronder vindt u de hele lijst:

Top 10 Nederlandse gemeenten met hoogste woningnood

1.     Amsterdam

2.     Utrecht

3.     IJsselstein

4.     Diemen

5.     Vianen

6.     Groningen

7.     Haarlem

8.     Zaanstad

9.     Leiderdorp

10.   Amstelveen

In Amsterdam zijn de prijzen voor koopwoningen zo hard gestegen dat het voor starters met een middeninkomen onmogelijk is geworden om een woning te kunnen kopen daar. De mogelijkheden voor deze groep beperkt zich tot het kopen van een klein appartement of het huren van een particuliere woonruimte. Beide gebeuren tegen bizar hoge prijzen. Het is immers een kwestie van vraag en aanbod. Een starter met een bruto jaarsalaris van € 50.000,- kan maximaal € 225.000,- aan hypotheek krijgen (4,5 keer het bruto jaarsalaris). Met een gemiddelde vierkante meterprijs in Amsterdam van € 4.565,- (Bron: FD) koopt een starter, met  maximale hypotheek, een woning van gemiddeld 49 m². Wilt hij of zij een duurdere woning dan dient er eigen geld te worden ingebracht. Dat eigen geld kan overigens ook afkomstig zijn van (groot) ouders die door middel van een schenking meebetalen aan de koopwoning. Bij het huren van een woning kan de starter met een bruto jaarinkomen van € 50.000,- uitsluitend kiezen voor een particuliere huurwoning. Voor een sociale huurwoning komt de starter niet in aanmerking omdat het bruto jaarinkomen te hoog is. De grens voor het bruto jaarinkomen om in aanmerking te komen voor sociale huur bedraagt in 2016 € 35.739,- (Bron: Rijksoverheid). En u raadt het al, de particuliere huurprijzen in Amsterdam rijzen de pan uit. Ook hier is het weer gewoon een kwestie van vraag en aanbod.

Bovengeschetste situatie geldt niet alleen voor Amsterdam maar het probleem spreidt zich uit als een olievlek. De steden Amsterdam en Utrecht zijn zo in trek dat zelfs in de omliggende gemeenten Diemen, Vianen en IJsselstein ook schaarste aan woningen is ontstaan. In de lijst van de Top 10 die hierboven vermeld staat komen deze drie steden natuurlijk ook voor.

Waar gaat dit heen, horen wij u vragen.

Met het bouwen van woningen en appartementen wordt geprobeerd de woningnood terug te dringen binnen de Randstad. Daar is grond voor nodig, veel grond. Zoals wij aan hebben gegeven in ons eerdere bericht wordt de bouw niet alleen gedaan op bestaande bouwgrond maar ook op agrarische grond. In onderstaande afbeelding ziet u dat de gemiddelde grondprijs per hectare de afgelopen 9 jaren behoorlijk is gestegen.

grondprijs

De constant aanwezige woningnood kan echter voor u een groot voordeel zijn. U kunt namelijk als particulier of als ondernemer een investering doen in een nieuwbouwproject. Als investeerder kunt u zo een mooi rendement behalen. Daarnaast helpt u met een investering mee aan het terugdringen van het tekort aan woningen in Nederland. U begint met de investering als de grond waarop gebouwd gaat worden nog een agrarische bestemming heeft. Zodra het bestemmingsplan wijzigt kunnen projectontwikkelaars zich melden. Het behoeft geen verdere uitleg dat de waarde van de grond gigantisch in waarde kan stijgen op het moment dat het bestemmingsplan wijzigt.

Nederland heeft nog veel agrarische grond dat niet wordt gebruikt. In de toekomst zou hier dus gebouwd kunnen gaan worden. Het is echter wel verstandig om te investeren in een project waar u zelf in gelooft en dat op een gunstige locatie ligt. Bij een dergelijk nieuwbouwproject kunt u een mooi rendement behalen. De komende jaren wordt er veel gebouwd in Nederland. De bovenstaande afbeelding geeft een stijging weer. Voor de komende jaren zal de prijs verder toenemen als wij de voorspellingen moeten geloven. Feit blijft dat de grond in Nederland beperkt is. Het is niet zo zeer de vraag of u gaat investeren in nieuwbouwvastgoed maar wanneer. Hoe eerder u namelijk begint met een dergelijke investering hoe eerder u kunt genieten van uw behaalde rendement.

In een volgend bericht vertellen wij u graag meer over de aanpassingen die de belastingdienst gaat doorvoeren bij de heffing in box 3. In deze box wordt geheven over uw spaar- en beleggingstegoeden.