Wat geeft u nou een goed gevoel? Waar geniet u nu volop van? En nog belangrijker hoe kunt u dat goede gevoel en dat moment van genieten bereiken? Kortom, wat geeft u nou een stukje rust? In dit blog nemen wij u mee langs het pad van de vele mogelijkheden om te investeren in een stukje rust voor later. Een stukje rust voor u maar ook voor uw kinderen en zelfs kleinkinderen. Daarnaast gaan we in op het schenkingsrecht en komen met een alternatief om te sparen voor later.

Op een bankje zit een man, genaamd Theo, van middelbare leeftijd. Turend over een weiland denkt hij aan de beslissingen die hij de afgelopen decennia heeft gemaakt. Hij denkt niet alleen aan het geluk dat hij vond bij zijn vrouw, met wie hij twee schitterende kinderen op de wereld heeft gezet. Maar denkt ook aan de komende tijd, aan zijn kleinkinderen en aan de rust die komen gaat. Rust die hij en zijn vrouw hopen te krijgen als zij beiden met pensioen gaan. Wat gaat het leven snel, denkt hij. De jaren als klein kind vlogen voorbij en de jaren na zijn 30e verjaardag lijken alleen maar sneller voorbij te gaan. Hij was 24 jaar oud toen hij zijn ouderlijk huis verliet. Niet lang daarna ontmoette hij zijn vrouw en na een tijdje stapten zij samen in het huwelijksbootje, dat was in 1983. Nu is hij 59 jaar en heeft zijn wilde jaren al een hele tijd terug ingeruild voor grijze. De laatste keer dat vreemden hem aanspraken met “je” en “jij” kan hij zich niet meer heugen. Het is al heel wat jaren “u” dat hij hoort. Wat vliegt de tijd toch, zegt hij zachtjes. Hij fantaseert verder over hoe zijn kleinkinderen later gaan studeren en op hun beurt deel gaan nemen aan het arbeidsproces. Hoe zij iemand vinden waar ze hun leven mee willen delen en uiteindelijk het leven ook weer doorgeven aan hun kinderen. Generatie op generatie. Hij weet dat hij alles uit zijn mogelijkheden heeft gehaald om een goede man, vader en grootvader te zijn geworden. Het geeft hem een voldaan gevoel.

Het uitgestrekte weiland waar hij naar kijkt wordt gesierd door een bord met de tekst “Binnenkort worden hier 24 woningen gerealiseerd”. Onder deze tekst staat de melding dat u als particulier de mogelijkheid heeft een investering te doen in het vastgoedproject. Voor meer informatie wordt er verwezen naar de website. Was mijn zoon maar hier, denkt Theo. Ben, de zoon van Theo, is namelijk erg snel met het internet op zijn telefoon. Meer informatie wilt Theo wel. Dan maar de website goed onthouden, mompelt hij. Theo stapt op zijn fiets en vervolgt zijn weg naar huis. Daar wacht zijn vrouw op hem met het eten.

Thuis aangekomen start hij zijn laptop op en bezoekt de website waar hij naar verwezen werd op het bord. Hij komt op de site terecht en bekijkt deze aandachtig. Dan gaat hij naar de reviews. Waarom? Omdat Theo wilt weten wat andere mensen over deze nieuwe manier van investeren zeggen. Hij bekijkt een aantal video’s. Dan wordt hij geroepen door Grietje, de vrouw van Theo. Het eten is klaar en een paar tellen later schuift hij aan. Tijdens het eten wordt steevast de dag doorgenomen en onder het genot van een biertje vertelt Theo over zijn dag en met name over het bord dat hij zag staan. Hij vertelt over de website die hij bezocht heeft en de reviews die hij heeft gelezen. Grietje reageert laks maar na even te hebben nagedacht en naar Theo’s argumenten te hebben geluisterd wilt ze de website ook zien.

Na het eten wordt de laptop opnieuw ter hand genomen en bezoeken ze samen de website. Ze lezen over de mogelijkheden om mee te doen aan dit project. Na een tijdje gelezen te hebben stelt Grietje de vraag hoe het zit met de Belastingdienst en het schenkingsrecht. Deelname aan deze investeringsmogelijkheid zal immers gedaan worden voor hun kinderen en kleinkinderen, voor later.

Ze besluiten dit wel even te willen uitzoeken. Beiden vinden ze immers dat hun (klein)kinderen niet de dupe mogen worden van de blauwe enveloppen. Een confrontatie met belastingaanslagen daar willen ze hun kinderen niet mee opzadelen.

Op de site van de Belastingdienst lezen ze over vrijstellingen in het schenkingsrecht. Wat een deftige woorden allemaal. Maar wij gaan het u uitleggen. Niet alleen aan u maar ook aan Grietje en Theo. Zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Om te beginnen geven wij u een korte omschrijving van het schenkingsrecht. Het schenkingsrecht is de belasting die wordt geheven over geschonken goederen. Een schenking kan gedaan worden door ouders aan hun kinderen. Ook grootouders kunnen iets schenken aan hun kleinkinderen. Is dat laatste het geval dan kan de belasting zowel betaald worden door degene die de schenking doet (dus de grootouder) of door degene die de schenking ontvangt (het kleinkind). Er kan zowel jaarlijks als eenmalig geschonken worden.

In onderstaande tabel vindt u de vrijstellingsbedragen*:

 

Relatie schenker en ontvanger Schenkingsvrijstellingen 2016
Ouders aan (pleeg)kind vrijstelling bij een jaarlijkse schenking 5.304,00
  vrijstelling bij een eenmalige schenking 20.148,00
Ouders aan (pleeg)kind 18t/m 39 jaar vrijstelling bij een eenmalige schenking 25.449,00
Grootouders aan kleinkinderen vrijstelling bij een jaarlijkse schenking 2.122,00
  vrijstelling bij een eenmalige schenking 20.148,00

*De genoemde vrijstellingsbedragen zijn de algemene bedragen voor het jaar 2016. Het bedrag dat vrijgesteld wordt kan verschillen doordat het afhankelijk is van meerdere factoren. Zoals de leeftijd en de burgerlijke staat van degene die de schenking ontvangt. Wilt u bijvoorbeeld als ouder een schenking doen aan uw kind ter aankoop of verbouwing van een eigen woning, het (deels) aflossen van de eigenwoningschuld dan bedraagt de eenmalige verhoogde vrijstelling € 53.016,-.

Grietje en Theo kijken elkaar aan. Theo zegt: ,,Als we nu beginnen met investeren dan kunnen we later iets schenken aan onze kinderen en kleinkinderen. Een goede investering kan een flink bedrag aan rendement opleveren. Daar kunnen ze dan later van gaan genieten of het bedrag eventueel doorgeven aan hun kinderen.” Grietje stemt hiermee in. Samen besluiten ze te gaan beginnen met investeren voor later. Via de website van het vastgoedproject vragen ze meer informatie aan. De avond verstrijkt en langzaam valt de nacht in.

Na een paar dagen valt de brochure op de deurmat. Diezelfde avond wordt de brochure aandachtig doorgenomen. In de brochure wordt verteld over de toenemende behoefte aan nieuwbouwhuizen. Naar schatting dienen er in Nederland, tot het jaar 2050, tussen de 300.000 en 1,6 miljoen huizen te worden gebouwd. De bevolking in Nederland neemt toe en dit zorgt voor grote woningnood. Het behoeft geen verdere uitleg dat een toenemende bevolkingsgroei en woningnood resulteert in het bouwen van nieuwe woningen. Die woningen kunnen gebouwd worden op bestaande woninggrond maar in veel gevallen wordt er gebouwd op een stuk grond dat eerst een agrarische bestemming had, het weiland bijvoorbeeld. Nadat het bestemmingsplan is gewijzigd van agrarisch grond naar bouwgrond stijgt de grond aanzienlijk in waarde. U kunt als particulier een deel van uw vermogen of spaargeld inleggen en op die manier meedingen in de winst. Het rendement dat u als investeerder kunt behalen is hoog. De opbrengst van de grond kunt u uiteindelijk naar eigen inzicht besteden. Kiest u er bijvoorbeeld voor om eerder te stoppen met werken? Of wilt u het bedrag gebruiken voor die ene mooie droomauto. U kunt er ook voor kiezen om de  opbrengst, of een gedeelte daarvan, te schenken uw kinderen of zelfs kleinkinderen. Grietje en Theo kiezen voor deze laatste optie.

Het schenken van een bedrag aan uw kinderen en/of kleinkinderen geeft ouders en grootouders doorgaans een goed gevoel. Het doet ze goed om te zien dat hun schenking wordt gewaardeerd. Ouders en grootouders verwennen namelijk graag, als zij dit kunnen. Een dergelijke investering kan ze net even dat stukje rust geven waar ze naar op zoek zijn. Voor Grietje en Theo is dit niet anders.

Zij gaan investeren voor later.

In een volgend bericht gaan we verder in op de ontwikkelingen op het gebied van grond en vastgoed.

Tot volgende week!