“Een stukje rust.” Wanneer heeft u deze uitdrukking voor het laatst gebruikt? En nog belangrijker, waarvoor? Het is één van de veelgehoorde uitspraken van mensen. Iedereen heeft de uitdrukking “een stukje rust” wel eens gebruikt. Vaak heeft deze uiting betrekking op de financiële situatie van mensen. En dan met name op de oplossing die zij hebben gevonden. Dat kan betrekking hebben op een “spaarplan” voor zichzelf of voor hun (klein)kinderen. In dit bericht geven wij u een aantal handige weetjes en tips omtrent investeren. Op deze manier dragen wij graag bij aan uw stukje rust.

Uw vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit een spaarrekening, uit een belegging of uit een pensioenregeling die u heeft als werknemer of als werkgever. Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden is ook mogelijk. Het is zelfs raadzaam om een spreiding te maken in het geld “voor later”. Zo kunt u bijvoorbeeld een deel op een spaarrekening zetten en een deel (laten) investeren. Op deze manier is het mogelijk om een hoger rendement te behalen dan wanneer u kiest om uw vermogen uitsluitend op een spaarrekening te zetten. Is de wereld van investeren u vreemd? Geen probleem. Wij geven u graag een aantal ideeën en handige tips op dit gebied.

 1. Bepaal het doel waarvoor u investeert

Welk doel heeft u voor ogen? Investeert u voor uw eigen “oude dag” of bijvoorbeeld voor uw

(klein) kinderen? Wellicht wenst u eerder te stoppen met werken en wilt u het bedrag, dat uw investering oplevert, gebruiken om het gat te dichten tussen uw laatste salaris en uw toekomstige AOW-uitkering/Pensioenuitkering. Misschien wilt u de opbrengst van uw investering gebruiken voor de aflossing van uw lopende hypotheek? Of wilt u dit bedrag schenken aan uw (klein) kinderen. Over het schenkingsrecht, de regels waar u zich aan dient te houden en de vrijstellingen leest u binnenkort meer. Hier komen wij in onze volgende berichten uitgebreider op terug.

 1. Bepaal de tijd waarin u uw doel wilt bereiken

Wanneer wilt u uw doel bereikt hebben? Een investering in obligaties kan van korte duur zijn maar hoeft niet. De duur kan variëren van enkele maanden tot (bij sommige obligaties) zelfs onbepaalde tijd. Nadeel bij investeren in obligaties is het rendement dat u kunt behalen, gemiddeld is dit rendement slechts 4,5%. Bij aandelen ligt dit anders. Investeren in aandelen gaat doorgaans voor de lange termijn, minimaal 10 jaar. Hoe langer u investeert in een aandelenfonds hoe meer risico u loopt maar ook, en het belangrijkste, hoe hoger uw rendement kan zijn.

 1. Welk bedrag wilt u investeren

Na het doel en tijd van uw investering te hebben bepaald is het bedrag aan de beurt. Hoeveel wilt u investeren? Is dit bijvoorbeeld € 5.000,- of misschien zelfs € 25.000,-? Na uw inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet te hebben heeft u overzichtelijk gemaakt welk bedrag u kunt investeren. Wellicht heeft u een bedrag op uw spaarrekening staan waarmee u wilt  investeren.

 1. In welk(e) bedrijf of branche zou u willen investeren

Naar welke branche gaat uw interesse uit? Welke branche spreekt u het meest aan? En bovenal, welke branche gaat het volgens u “maken” de komende jaren? Met andere woorden, in welke branche gelooft u? Dit is essentieel voor u om duidelijk te maken. Waarom? Omdat een branche waar u in gelooft makkelijker te begrijpen is voor u. Na het vinden van de geschikte branche gaat u op zoek naar een bedrijf in die branche om uw geld in te investeren. Selecteer een bedrijf in de branche waar u “feeling” mee heeft. Wilt u bijvoorbeeld investeren in  aandelen of obligaties van het bedrijf, dan is het raadzaam om u te verdiepen in de producten en/of diensten die het bedrijf voert. Op het gebied van ontwikkelingen en nieuwe producten bent u dan sneller op de hoogte.

 1. Vergroot uw financiële kennis

De meeste mensen zijn van mening dat je hoogopgeleid moet zijn om de wereld die “investeren” heet te kunnen betreden en te kunnen begrijpen. Dat is echter niet waar. Iedereen kan leren te investeren. U kunt uw visie en inzicht op dit gebied vergroten door bijvoorbeeld informatie van het internet te gebruiken, een korte cursus of eventueel een workshop te volgen. Investeren in het algemeen is een risicovolle onderneming. Als u zonder kennis of inzicht handelt zult u niet begrijpen wat u precies doet. Dit is heel gevaarlijk en risicovol voor u en voor uw geïnvesteerde geld. Het opdoen van financiële kennis is de sleutel tot succesvolle vermogensopbouw. U kunt er ook voor kiezen om u te laten begeleiden door een beleggingsadviseur. Hier zitten echter (hoge) kosten aan verbonden.

 1. Accepteer een eventueel verlies

Een investering doen in een bedrijf of aandelenpakket kan gepaard gaan met het behalen van een mooi rendement. Keerzijde is dat u ook het risico loopt om (een deel van) uw inleg kwijt te raken. Dat is een risico dat hoort bij investeringen. Het eventuele hoge rendement dat u behaalt is meer dan welkom echter dient u zich er wel op in te stellen dat u ook het risico loopt dat een investering niet gaat zoals u had gedacht en gehoopt. Het is zaak om een eventueel verlies te accepteren. Bepaal voor u met investeren begint wat het maximale verlies is dat een aandeel mag behalen alvorens u deze verkoopt. Er zijn investeerders die hopen op het herstel van de koers maar verliezen nog meer geld als het herstellen van de koers uitblijft.

 1. Blijf realistisch

Wie droomt er nou niet van hoge rendementen? En dat u als investeerder geen risico’s loopt om geconfronteerd te worden met een verlies. Heel simpel gezegd een investering in een bedrijf kan u geld opleveren maar kan u ook geld kosten. Voorkom dat u gaat dagdromen en besef dat het geld dat u investeert niet alleen een hoog rendement kan behalen maar dat de investering u ook een verlies kan opleveren.

 1. Sparen en beleggen in box 3

Heeft u vermogen, zoals spaargeld, of investeert u in aandelen? Dan hoeft u de werkelijke inkomsten aan bijvoorbeeld rente of dividend niet aan te geven bij de Belastingdienst. Uw vermogen dat u spaart of belegt valt in Box 3 en wordt als volgt berekend en belast:

 1. Wat zijn uw bezittingen en schulden op 1 januari. Die worden van elkaar afgetrokken. Het bedrag dat uit deze som komt wordt de rendementsgrondslag.
 2. Daarna wordt er gekeken naar het heffingsvrij vermogen (het heffingsvrij vermogen bedroeg in 2016 € 24.437,-). Dit heffingsvrij vermogen kan naar gelang uw situatie toenemen. Zo is het bedrag bijvoorbeeld afhankelijk van het feit of u een fiscale partner heeft en of u of uw partner de AOW-leeftijd bereikt heeft. Het bedrag van het heffingsvrij vermogen wordt van de rendementsgrondslag gehaald.
 3. Vervolgens betaalt u belasting over het resterende bedrag. Deze belasting wordt vermogensrendementsheffing genoemd en bedraagt 1,2%. De Belastingdienst gaat er namelijk van uit dat u een gemiddeld rendement behaalt met uw spaargeld en beleggingen van 4%. De Belastingdienst heft vervolgens 30% belasting over dit rendement (30% van 4%). Daar komt dus het percentage vandaan van 1,2%.

Volgend jaar (2017) verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Het komt erop neer dat er dan 3 vermogensschijven zijn. Wij gaan eind dit jaar een bericht plaatsen waarin wij het nieuwe belastingstelsel voor box 3 uitleggen.

Neemt u bovenstaande weetjes en tips ter harte dan kunt u met een gerust hart gaan beginnen met investeren. U weet dan ook globaal hoe de Belastingdienst uw vermogen belast. In onze eerdere berichten kunt u lezen over het stukje rust dat u kunt vinden op het gebied van sparen en pensioenen. In ons volgende bericht vertellen wij u meer over investeren voor later. Dit investeren voor later kan ook een investering zijn voor uw (klein) kinderen. De mogelijkheid om te investeren in vastgoed, lees, bouwgrond komt dan aan de orde. In het volgende bericht lichten wij ook het schenkingsrecht toe. Houd ons dus in de gaten. Dit kan zowel letterlijk als figuurlijk het stukje rust zijn waar u naar zoekt.