Droomt u ook van een toekomst zonder financiële zorgen? Stelt u zich dat eens voor… U heeft bijvoorbeeld uw spaargeld geïnvesteerd in uw woning of dit staat op een spaarrekening. Bij een investering in uw woning, lees een extra aflossing van uw hypotheek, mist u de flexibiliteit en kunt u niet meer beschikken over het geld dat u gebruikt heeft voor de aflossing. Zet u het geld op een spaarrekening dan wordt u geconfronteerd met de lage rentestanden. De rentepercentages staan, ongeacht waar u uw spaarrekening heeft lopen, namelijk onder de 1%. De verlagingen van de spaarrentes volgen elkaar in rap tempo op. Maar u kunt uw spaargeld zien groeien in plaats van zien krimpen. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden om hoger rendement uit uw geld te kunnen halen. Dit is rustgevende gedachte, met andere woorden, het geeft u een stukje rust. Met dit en de komende blog(s) houden wij u op de hoogte  van de ontwikkelingen en de mogelijkheden op het gebied van sparen, pensioenen en investeren.

Maar eerst een korte introductie over wie ik ben, wat mijn achtergrond is en welk doel dit blog en de komende blogs hebben. Mijn opleiding  en werkverleden ligt in de financiële dienstverlening. Na ruim 8 jaren te hebben gewerkt bij een bekende pensioenverzekeraar ben ik gaan werken bij een leerzaam bedrijf dat de investeringsmarkt op scherp wilt zetten. Hier ben ik gestart met het verzorgen van blogs. Met “een stukje rust” wil ik reacties loskrijgen. Maar wat is een stukje rust nu? Een stukje rust is een informatieve blog over financiële zaken. Specifiek richt ik mij op zaken welke gerelateerd zijn aan het investeren van geld in alternatieve financiële mogelijkheden voor uw toekomstplannen. Deze investeringen bestaan uit onder andere grond en vastgoed. Ik zal eens per week een blog plaatsen met een hoofdthema waarmee ik de lezer wil informeren over de ontwikkelingen, de mogelijkheden in de beleggingsmarkt. Naast een hoofdthema is de mogelijkheid aanwezig dat ik aanvullingen hierop post. De informatie en inspiratie hiervoor haal ik uit een aantal financiële nieuwsbronnen zoals dagbladen en internet. Daar waar ik kies zal ik mijn mening laten doorschemeren.

Als particulier en/of ondernemer spaart of belegt u bijvoorbeeld voor uw pensioen, uw (opgroeiende) kinderen of voor die droom van een wereldreis. U wordt telkens geconfronteerd met berichten over verdere verlagingen van de spaarrentes. De eerste negatieve spaarrente is al een feit. Twee grote banken in Nederland hebben eind vorig maand al hun rentes verlaagd. Het is slechts een kwestie van tijd en dan gaan ook de resterende banken de rentes verlagen. Dan is het zo dat u moet gaan betalen om uw spaargeld ergens onder te mogen brengen. De gedachte dat uw spaartegoeden op een andere manier kunnen worden belegd en dat uw geld daadwerkelijk in waarde kan stijgen is een hele geruststelling.

Naast het sparen kunt u uw spaargeld investeren in aandelen of obligaties. Kiest u om te gaan beleggen in bijvoorbeeld aandelen of obligaties dan loopt u de kans om struikelblokken onderweg tegen te komen. Eén van de meest voorkomende redenen voor mensen om niet te gaan beleggen is het ontbreken van kennis. Daarnaast zijn mensen terughoudend geworden de afgelopen tijd door berichtgevingen van dalende koersen. Het gevaar bij het investeren in obligaties zit hem in een eventueel stijgende marktrente. De stijgende marktrente zal een negatief effect hebben op de waarde van een obligatie. Bij een stijgende marktrente zal de interesse in  obligaties afnemen met een dalende koers van uw obligatie als gevolg. Aangezien de marktrente op dit moment historisch laag staat (op 23-8-2016 stond de marktrente op 0,02%) is de kans dat deze gaat stijgen aanwezig. Obligaties worden dan minder waard. Gaat u toch beleggen in obligaties dan is het van belang dat u een hoog kennisniveau heeft en in het bezit bent van een inschattingsvermogen met betrekking tot de koersontwikkeling. En dan komen we weer terug bij de belangrijkste reden om niet te gaan beleggen in obligaties, namelijk het ontbreken van kennis.

Eén van de meest gehoorde woorden van de afgelopen jaren, is het woord “duurzaam”.

Mensen identificeren zich met dit woord en vinden “duurzaam” belangrijk. Maar wat betekent “duurzaam” eigenlijk? De van Dale komt met de volgende omschrijving: “lang durend, weinig aan slijtage of bederf onderhevig en het milieu weinig belastend.” Dat men zich in deze term kan vinden blijkt wel uit de toename van de vele zonnepanelen op de daken. De term duurzaam komt u ook tegen in de schappen van de supermarkt. Denk bijvoorbeeld aan duurzaam verbouwde koffie en aan duurzaam gevangen vis, waarbij gelet wordt op de beperking van bijvangst. Duurzaamheid is een trend die niet meer weggaat. Waarom dan niet duurzaam investeren? Waarom zou u uw geld niet investeren in duurzame zaken zoals vastgoed en grond. Deze zaken gaan lang mee en in het geval van grond komt er nog een punt bij dat grond weinig aan bederf en slijtage onderhevig is. De kans is erg groot dat de huizen die ontwikkeld en gebouwd gaan worden op deze (bouw)grond voldoen aan de omschrijving “duurzaam”. Bij de bouw wordt er aandacht besteed om het huis zo energiezuinig mogelijk te maken. Daarnaast kan er gewerkt worden met duurzame bouwmaterialen.

Het is mogelijk om uw spaartegoed te investeren in (bouw)grond. Het investeren in grond behoort tot de alternatieve mogelijkheden om meer uit uw spaargeld te kunnen halen. Denk bij deze “nieuwe” vormen van investeren bijvoorbeeld aan het investeren in duurzame energie of in aandelen. Daarnaast valt het investeren in vastgoed en zelfs het investeren in (bouw)grond ook in de categorie van de manieren om alternatief te gaan beleggen. Deze nieuwe wijze van beleggen wordt steeds populairder. Laten we ons richten op het investeren in grond.

In het verleden waren het vooral woningcorporaties en pensioenfondsen die hun investeringen gingen spreiden. Naast hun beleggingsportfolio, die bestond uit, aandelen en obligaties werd er geïnvesteerd in grond. Landbouwgronden die zijn gelegen in de buurt van de randstad worden door een tekort aan bouwoppervlakte in record tempo gewijzigd naar bouwgronden. Dit kan zorgen voor een ongekende waardestijging. Waar u natuurlijk van profiteert. Naast grote ondernemingen kunnen nu ook de particulieren investeerders een investering in grond doen.

Steeds meer mensen investeren in deze opkomende manier van sparen en beleggen. Werknemers en ondernemers zijn op zoek naar een goed alternatief voor het opbouwen van een kapitaal als aanvulling op hun AOW en pensioen. De trend is dat ze de banken en grote pensioenfondsen steeds vaker links laten liggen en kiezen voor een investering in grond. De komende jaren zal deze verschuiving van het traditionele beleggen, sparen en bankieren verder gaan richting het, voor velen, nog onbekende terrein.

Hoe eerder u begint met het investeren van uw spaartegoeden in grond, hoe eerder u kunt profiteren van het behaalde rendement. Stelt u zich het moment van de bijschrijving of uitbetaling van het behaalde rendement eens voor. De afgelopen jaren is het investeren in grond steeds populairder geworden. Het is slechts een kwestie van tijd totdat deze alternatieve vorm van investeren naast de bekende beleggingsvormen en mogelijkheden van de banken en pensioenfondsen komt te staan. Investeren in  grond is hot aan het worden.

Wij investeren uw spaartegoeden op een verantwoorde wijze met kans op een hoog rendement.

Ook op het gebied van pensioenen is er veel gaande. In een volgende blog besteed ik aandacht aan de ontwikkeling en stand van zaken op het gebied van pensioenen. Ik zal dieper ingaan op de problematiek bij de pensioenfondsen, de dekkingsgraden en de steeds lagere pensioenuitkeringen die u als werknemer of werkgever krijgt. Bijvoorbeeld wat de mogelijkheden zijn van een werknemer die géén pensioentoezegging heeft van zijn of haar werkgever. Dat zijn er in Nederland rond de 830.000. Dit staat gelijk aan 10% van het totaal aantal werknemers. Deze groep mensen ontvangen, na het bereiken van de AOW-leeftijd, alleen een uitkering van de overheid. Zij hebben geen pensioentoezegging van hun werkgever en zijn dus aangewezen op de AOW-uitkering. Deze groep is bij uitstek de groep om middels een investering een toekomst zonder financiële zorgen te borgen. Hetzelfde geldt voor de werkgevers, ZZP’ers en DGA’s die voor hun eigen pensioen moeten zorgen. Maar hier komen we in de volgende blog op terug dus houd ons in de gaten!

Een toekomst waar financiële problemen tot het verleden behoren. Daar droomt iedereen van?

Investeringen die een mooi rendement kunnen opleveren zorgen voor het bekende appeltje-voor-de-dorst.

Laat uw spaartegoed groeien, investeer in grond.